Newsy rynkowe

PCC Rokita blisko emisji publicznej

Opublikowano: 12 września 2012 o 08:05

Grupa chemiczna PCC Rokita podjęła uchwałę w sprawie publicznej emisji 250 tys. obligacji serii AA i łącznej wartości nominalnej 25 mln zł. Obligacje serii AA oprocentowane są na poziomie 9% w stosunku rocznym. Okresy odsetkowe będą wynosiły 3 miesiące. Spółka wykupi papiery w terminie dwóch lat od dnia ich przydziału, podała spółka.

Obligacje serii AA są emitowane, jako obligacje niezabezpieczone. Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu obligacji serii AA. Oferta obligacji serii AA zostanie podzielona na transze: Transzę Otwartą, w której zaoferowanych zostanie 129.000 Obligacji, Transzę Instytucjonalną, w której zaoferowanych zostanie 121.000 Obligacji. Obligacje serii AA będą oferowane w ramach oferty publicznej i zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Catalyst.

PCC Rokita chce pozyskać łącznie do 195 mln zł netto z publicznych emisji instrumentów dłużnych w ramach Programu Emisji Obligacji w ciągu roku. Strategia rozwoju PCC Rokita zakłada: w Kompleksie Rokopole – dodatkowe zdolności produkcyjne pozwolą do 2014 roku zwiększyć przychody i zysk operacyjny, umożliwiając wejście na nowe rynki ze zoptymalizowaną ofertą produktową; w Kompleksie Chlorowym – pełna konwersja technologii produkcji chloru z rtęciowej na membranową przyniesie kolejne korzyści ekonomiczne i ekologiczne poprzez ograniczanie energochłonności oraz zużycia i emisji rtęci; w Kompleksie Chemii Fosforu – poszerzenie gamy produktów pozwoli wejść na nowe rynki oraz umożliwi do 2014 roku wzrost przychodów i znaczny wzrost zysku operacyjnego.