Newsy rynkowe

PKO BP wyemitował obligacje na 1 mld USD

Opublikowano: 20 września 2012 o 11:39

PKO Bank Polski wyemitował obligacje na kwotę 1 mld USD. Ostateczna wycena wyniosła 285 punktów bazowych ponad dziesięcioletnie amerykańskie obligacje rządowe, czyli zaledwie 125 punktów bazowych powyżej polskich obligacji rządowych o podobnym terminie zapadalności. Kupon wyniósł 4,63 proc. Popyt ze strony inwestorów był ogromny, ponad 3,3-krotnie przewyższył wcześniej zakładany poziom.

Inwestorzy złożyli pomad 200 zapisów, z czego 45 proc. inwestorzy ze Stanów Zjednoczonych, 32 proc. z Wielkiej Brytanii, 14 proc z Europy, 9 proc. pozostali. Struktura transakcji według typu inwestorów przedstawia się następująco: 73 proc. zakupiły fundusze, 19 proc. towarzystwa ubezpieczeniowe i emerytalne, 8 proc. banki.

„Przed rozpoczęciem transakcji przeprowadziliśmy intensywny road-show do największych inwestorów na rynku długu korporacyjnego w USA i Europie. Spotkaliśmy się z bardzo pozytywnymi opiniami nt. polskiej gospodarki oraz samego banku – jego fundamentów, wyników i sposobu radzenia sobie w czasach kryzysu. Ogromny popyt ze strony inwestorów pozwolił na uzyskanie znacznie lepszych parametrów cenowych i zejście z pierwotnej przewidywanej ceny o 15 punktów bazowych. Uzyskane parametry oznaczają premię do podobnego długu emitowanego przez Polskę w wysokości zaledwie 125 punktów bazowych, co przy 10-letnim tenorze jest znakomitym rezultatem” – mówi Jakub Papierski, Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego odpowiedzialny za obszar bankowości inwestycyjnej.

Obligacje wyemitowane zostały poprzez spółkę zależną PKO Finance AB na bazie dokumentacji obowiązującej na rynku długu w Stanach Zjednoczonych, zgodnie z Regulacją 144A, wydaną na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych. Jest to jedna z pierwszych tego typu emisji przeprowadzona przez bank z Europy Środkowej i pierwsza przeprowadzona przez bank pochodzący z Polski. Okres zapadalności wynosi 10 lat, oprocentowanie jest stałe, a płatność kuponu jest półroczna. Obligacje notowane będą na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu. Środki z emisji pozwalają na pozyskanie stabilnych, długoterminowych źródeł finansowania w walutach obcych, a także na dywersyfikację tych źródeł.

W październiku 2010 r. PKO Bank Polski wyemitował 5-letnie euroobligacje o wartości 800 mln euro. W czerwcu 2011 r. uplasował papiery w kwocie 250 mln franków szwajcarskich o zapadalności 5 lat. W sierpniu tego roku Bank wyemitował papiery o wartości 500 mln CHF i była to kwotowo największa emisja dla podmiotu z Europy Środkowo-Wschodniej, o bardzo dobrych parametrach cenowych. Historycznie żadna polska spółka nie uzyskała tak atrakcyjnych warunków.

„Dzięki tej i poprzednim emisjom obligacji, już ponad połowa portfela hipotek denominowanych w walutach obcych w PKO Banku Polskim jest finansowana z twardych, bilansowych i długoterminowych źródeł” – mówi Jakub Papierski.