Newsy rynkowe

Apollo Capital chce 1 mln zł z obligacji

Opublikowano: 20 września 2012 o 11:42

Apollo Capital (dawniej Guardier) podjęło uchwałę w sprawie emisji do 1 tys. obligacji serii A. Według komunikatu mają to być papiery roczne, niezabezpieczone o wartości nominalnej 1 tys. zł

Przedmiotowe obligacje oprocentowane będą w stosunku do ich wartości nominalnej wg stałej stopy oprocentowania w wysokości 12% w skali roku. Emisja zostanie przeprowadzona w drodze oferty prywatnej i dojdzie do skutku, jeżeli objętych i opłaconych zostanie co najmniej 350 papierów.

Cena emisyjna jednej Obligacji serii A będzie równa cenie nominalnej, a obligacje będą zbywalne bez ograniczeń. Obligacje będą opiewać wyłącznie na świadczenie pieniężne. Spółka podała również, że natychmiastową wymagalność obligacji będzie powodować jakakolwiek wymagalna wierzytelność z obligacji serii A nie zostanie zaspokojona przez spółkę w terminie jej wymagalności lub jeżeli nastąpi otwarcie jej likwidacji.

Spółka zmieniła ostatnio nazwę i jako Apollo Capital chce skupić się na doradztwie w zakresie działalności gospodarczej, finansowej i zarządzania.