Newsy rynkowe

Religa złożył wniosek o upadłość

Opublikowano: 20 września 2012 o 12:35

Firma deweloperska Religa Development, której trzy serie obligacji notowane są na Catalyst, złożyła do Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych, wniosek o ogłoszenie upadłości spółki z możliwością zawarcia układu.

Zgodnie z uzasadnieniem złożonym do sądu, powodem złożenia wniosku jest niewypłacalność emitenta. Spółka zdecydowała o wyborze takiej formuły upadłościowej, aby ochronić interesy klientów spółki, inwestorów i partnerów biznesowych oraz zabezpieczyć majątek firmy. Według komunikatu rozwiązanie to umożliwi emitentowi kontynuowanie prowadzonej działalności.
Spółka w okresie objętym układem kontaktować się będzie z wierzycielami, aby zawrzeć ugody i rozłożyć płatności na raty lub umorzyć część zobowiązań. Zarząd firmy zdecydował również o fuzji spółki z inwestorem zewnętrznym branżowym lub finansowym.

Elementem uatrakcyjniającym ofertę Religa Development mają być planowane od przyszłego roku dopłaty do zakupu energooszczędnych mieszkań i domów z zasobów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przy kończącym się programie „Rodzina na Swoim” może być to element stymulujący sprzedaż, uważa spółka. Firma już od półtora roku ma przygotowanych kilka gotowych projektów spełniających wymagania energooszczędności i plasujących się cenowo w segmencie popularnym.

Utratę płynności finansowej spółka tłumaczy m.in. z tzw. „drugą falą kryzysu” z 2011 roku, która doprowadziła do ograniczenia dostępności do kredytów inwestycyjnych, rynków finansowych oraz wycofania się banków z finansowania dwóch projektów Religa Development.