Newsy rynkowe

Polnord wykupuje obligacje

Opublikowano: 27 września 2012 o 08:08

Firma deweloperska Polnord odkupiła przedterminowo obligacje zamienne na akcje serii Q o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 22 mln zł.

Spółka wykupiła przedterminowo obligacje zamienne o łącznej wartości nominalnej 54 mln zł. W efekcie transakcji zobowiązania Polnordu z tytułu obligacji zamiennych obniżyły się do 66,5 mln zł. Pierwotna data wykupu instrumentów dłużnych spółki przypada na 6 listopada 2012 r. Polnord zamierza w najbliższym czasie przeprowadzić kolejne transakcje wykupu papierów.

Wcześniej Polnord zapowiadał, że przeznaczy na przedterminowy wykup obligacji wyemitowanych 21 maja 2010 r. kwotę 42,1 mln zł. Ponadto planował przeznaczyć ok. 18 mln zł na prowadzenie bieżącej działalności operacyjnej, uruchamianie nowych projektów deweloperskich oraz jako dodatkowe zabezpieczenie spłaty zadłużenia.