Newsy rynkowe

Masterform wprowadza się na Catalyst

Opublikowano: 5 października 2012 o 07:45

Giełda zdecydowała o wprowadzeniu do obrotu na rynku Catalyst 799 obligacji serii A spółki Masterform działającej na rynku seryjnej obróbki części maszyn i urządzeń z wykorzystaniem technologii CNC. Celem emisji było pozyskanie finansowania na realizację inwestycji rozwojowych.

Wartość nominalna jednego papieru to 1 tys. zł. Spółka pierwotnie planowała pozyskać max. 4 mln zł. Środki miały zostać przeznaczone na zakup nieruchomości (2,2 mln zł), kapitał obrotowy (1 mln zł), modernizację zakupionych powierzchni produkcyjnych i magazynowych (0,8 mln zł). Emisja obligacji miała zostać zabezpieczona hipoteką na nieruchomości w Świebodzicach.

Według prezentacji planowane inwestycje miałyby na celu zwiększenie mocy wytwórczych (obecnie wykorzystane praktycznie w 100%). Nieruchomość, którą spółka planuje nabyć za środki pozyskane z emisji przylega do obecnych zakładów Masterform i miałaby zostać wykorzystana jako nowa powierzchnia produkcyjna (zostaną zainstalowane nowe obrabiarki CNC), magazynowa oraz administracyjno-biurowa.
Zwiększenie mocy produkcyjnych miałoby pozwolić na uruchomienie nowych kontraktów w branży pomp próżniowych oraz kolejnictwa. Część powierzchni miałaby zostać przeznaczona do montażu urządzeń własnej produkcji firmowanych jako Masterform.

Masterform zajmuje się seryjną obróbką części maszyn i urządzeń z wykorzystaniem technologii CNC (Computerized Numerical Control – komputerowe sterowanie urządzeń numerycznych). Na przełomie 2010/2011 Masterform w emisji prywatnej pozyskał 3,765 mln zł. Środki zostały przeznaczone na dalszy rozwój, w tym zwiększenie parku maszynowego poprzez zakup nowych urządzeń CNC (2 mln zł) i na zasilenie kapitału obrotowego.