Newsy rynkowe

BRE wyemitował na 500 mln euro

Opublikowano: 9 października 2012 o 14:05

BRE Finance France, spółka zależna BRE Banku, sprzedała euroobligacje o wartości 500 mln euro, zapadające 12 października 2015 roku, o kuponie 2,75%, z oferowaną ceną 99,779 euro.

Wyemitowane euroobligacje będą notowane na giełdzie w Luksemburgu. Euroobligacje otrzymały od agencji Moody’s rating na poziomie Baa2. Wyemitowane obligacje stanowią część programu emisji o łącznej wartości do 2 mld euro.

W ocenie analityków DM PKO BP, bank BRE udało się bardzo korzystnie uplasować obligacje, ale różnica pomiędzy płaconym kuponem a średnim oprocentowaniem pożyczek od Commerzbanku może obniżyć wynik odsetkowy jedynie o 20 mln zł. W drugiej połowie 2012 potrzeby refinansowania BRE wynoszą ok. 600 mln zł, a w 2013 ok. 2,2 mld zł.