Newsy rynkowe

Silva CG szuka kapitału przez obligacje

Opublikowano: 10 października 2012 o 14:57

Firma inwestycyjna Silva Capital Group zamierza wyemitować 1540 zabezpieczonych obligacji zwykłych imiennych serii A. Wartość nominalna i cena emisyjna pojedynczego papieru to 1 tys. zł. Obligacje emitowane są jako obligacje imienne i nie będą miały formy dokumentu. Obligacje będą oprocentowane według stałej stopy procentowej w wysokości 14% w skali roku naliczonej od wartości nominalnej obligacji, począwszy od daty przydziału. Odsetki będą płatne kwartalnie bądź w dniu wcześniejszego wykupu. Wykup obligacji przez spółkę nastąpi 10 kwietnia 2014 r.

Od początku bieżącego roku spółka jest notowana na rynku NewConnect. Do niedawna nazywała się MW Tenis i wchodziła na alternatywny parkiet z ambicjami budowy sieci szkół tenisowych. Obecnie szuka szczęścia w inwestycjach kapitałowych w segmencie private equity. Na początku października firma objęła 10% pakiet udziałów w spółce EZO za łączną kwotę ponad 2,2 mln zł za akcje nowej emisji serii G. EZO to również notowana na New Connect firma wdrażająca innowacyjną technologię odzyskiwania energii w procesie przetwarzania odpadów.