Newsy rynkowe

Tauron opracuje z bankami ofertę obligacji

Opublikowano: 24 października 2012 o 08:54

Firma energetyczna Tauron Polska Energia wybrała konsorcjum banków inwestycyjnych, które będą wspierały spółkę w opracowaniu strategii finansowania grupy i w procesie pozyskania finansowania programu inwestycyjnego poprzez m.in obligacje emitowanych na zasadach best effort, czy euroobligacje.

„Źródło finansowania, które aktualnie wydaje się najbardziej prawdopodobne do wykorzystania, to emisja obligacji kierowanych do krajowych inwestorów finansowych, a następnie emisja euroobligacji. Jednak o tym, jaki rodzaj finansowania wykorzystamy, oraz w jakim momencie, zdecyduje opracowana strategia” – mówi Krzysztof Zawadzki, wiceprezes zarządu ds. ekonomiczno-finansowych Tauronu.
Dodał, że firma będzie przygotowywać się równolegle do wykorzystania różnych form finansowania, tak aby „optymalnie wykorzystać zmieniające się warunki rynkowe”.

W skład konsorcjum weszli: ING Bank Śląski, ING Bank NV oddział w Londynie, ING Securities (lider konsorcjum), UniCredit CAIB Poland, Bank Pekao SA, UniCredit Bank AG, BRE Bank, Dom Inwestycyjny BRE Banku (krajowi członkowie konsorcjum) oraz UniCredit CAIB Poland, Bank Pekao SA, UniCredit Bank AG, Bank Zachodni WBK, Dom Maklerski BZ WBK, Banco Santander i Goldman Sachs International (zagraniczni członkowie konsorcjum).

Wybrane banki przygotują jeszcze w tym roku strategię pozyskania finansowania niezbędnego do realizacji programu inwestycyjnego zgodnie ze strategią rozwoju Grupy Tauron. Następnie, w oparciu o rekomendacje wynikające z tej strategii, spółka we współpracy z bankami tworzącymi konsorcjum będzie pozyskiwać w latach 2012-2015 finansowanie z rynków krajowych i zagranicznych.

Do zadań krajowych członków konsorcjum będzie należało pozyskania finansowania ze strony krajowych inwestorów w formie obligacji emitowanych na zasadach best effort, euroobligacji czy też podwyższenia kapitału. Zagraniczni członkowie konsorcjum będą zajmowali się pozyskiwaniem kapitału od inwestorów zagranicznych, którym będą mogli zaoferować euroobligacje lub akcje.