Newsy rynkowe

PCZ zebrał 13 mln zł z emisji serii C

Opublikowano: 20 listopada 2012 o 08:25

Spółka medyczna PCZ przeprowadziła publiczną subskrypcję obligacji serii C z której pozyskała 13 mln zł. PCZ liczył na maksymalnie 30 mln zł.

Obligacje serii C firmy są trzyletnimi niezabezpieczonymi obligacjami na okaziciela. Wartość nominalna oraz emisyjna jednej obligacji wynosi 1 tys. zł. Oprocentowanie obligacji jest stałe i wynosi 11% w skali roku. Wypłacane będzie kwartalnie. Tymczasem termin wykupu obligacji został określony na 31.10.2015 r. Emitent rozpoczął procedurę mającą na celu dematerializację obligacji serii C i ich wprowadzenie do notowań na rynku ASO Catalyst, prowadzonymi przez GPW i BondSpot. Subskrypcją objętych było łącznie od 5 000 do 30 000 obligacji. W trakcie subskrypcji zostały złożone zapisy przez 9 podmiotów, które objęły 13 tys. sztuk o łącznej wartości nominalnej 13 mln zł. W lipcu PCZ pozyskał 8 mln zł oferując inwestorom papiery z oprocentowaniem 6 pkt proc. marży ponad WIBOR.
Według wcześniejszych informacji środki pozyskane w ramach emisji miały zostać przeznaczone na finansowanie rozwoju spółki poprzez realizację projektu wybudowania kompleksu sanatoryjno-termalnego na terenie Uzdrowiska Ciepłowody Przerzeczyn Zdrój, nabycie innych podmiotów z branży medycznej oraz utworzenie hurtowni farmaceutycznej. Realizacja poszczególnych celów jest zależna od pozyskanej kwoty.

PCZ to zintegrowane pionowo przedsiębiorstwo działające na rynku zdrowia. Zajmuje się świadczeniem kompleksowych usług medycznych oraz wytwarzaniem dystrybucją i wytwarzaniem produktów z tym związanych. W skład notowanego na NewConnect Polskiego Holdingu Medycznego PCZ wchodzi 10 podmiotów, prowadzących 17 przedsiębiorstw leczniczych, w tym: 4 szpitale, 4 sanatoria, 6 przychodni, pogotowie ratunkowe, laboratorium diagnostyczne, 3 apteki oraz hurtownię medyczną. Emitent we własnym zakresie obsługuje pełen cykl medyczny, od stworzenia bazy lokalowej i sprzętowej, zbudowania rynku usług, pozyskiwania towarów zewnętrznych, do dostarczenia produktu tj. świadczenia medycznego dla końcowego odbiorcy, czyli pacjenta. PCZ świadczy usługi medyczne dla 400 000 pacjentów rocznie.