Newsy rynkowe

SMS Kredyt Holding chce kolejne 3 mln zł

Opublikowano: 23 listopada 2012 o 06:49

Spółka w tym roku emituje papiery dłużne już niemal seryjnie. Obecnie zarząd zdecydował o emisji rocznych, niezabezpieczonych 3 tys. obligacji serii J o łącznej wartości nie większej niż 3 mln zł. Zgodnie z treścią uchwały ustalono stałe oprocentowanie wynoszące 14%, z kuponem wypłacanym co kwartał. Celem emisji jest sfinansowanie bieżącej działalności grupy.

W październiku spółka uplasowała niemal 2 tys. obligacji serii G z takim samym oprocentowaniem jak obecna oferta, pozyskując ok. 2 mln zł. Łącznie w tym roku z tytułu papierów dłużnych SMS Kredyt pozyskał ok. 4 mln zł.

Strategia rozwoju notowanego na NewConnect specjalisty od mikropożyczek zakłada, że w 2012 roku sprzedaż pożyczek osiągnie poziom 34,3 mln zł. Dzięki temu możliwe jest osiągnięcie w 2012 roku przychodów na poziomie 30,4 mln zł i zysku netto równego 6,1 mln zł.