Newsy rynkowe

Zapisy na PCC Rokita zredukowane o 55%

Opublikowano: 18 grudnia 2012 o 09:15

PCC Rokita zgodnie ze swoim planem pozyskała 20 mln zł z kolejnej emisji obligacji w ramach programu emisji o całkowitej wartości do 200 mln zł. Objęte zostało wszystkie 200 tys. oferowanych obligacji, a w transzy otwartej redukcja zapisów wyniosła ponad 55%.

W ramach emisji obligacji serii AB spółka zaoferowała 200 tys. obligacji. W transzy indywidualnej złożono 432 zapisy na ponad 230 tys. obligacji. W wyniku przydziału i proporcjonalnej redukcji w wysokości 55,25%, inwestorom w transzy otwartej zostanie przydzielonych 100 tys. obligacji. W trakcie oferty złożono 440 zapisów.

„Emisje obligacji PCC Rokita charakteryzują się tradycyjnie szeroką dostępnością dla inwestorów indywidualnych. Niska cena emisyjna na poziomie 100 zł oraz minimalny zapis na 1 obligację w transzy otwartej sprawiają, że obligacje naszej spółki są unikalnym produktem inwestycyjnym, umożliwiającym zaangażowanie także tym inwestorom, który dysponują mniejszymi środkami finansowymi” – powiedział Rafał Zdon, wiceprezes PCC Rokita.

W transzy instytucjonalnej inwestorzy złożyli zapisy na całą oferowaną pulę 100 tys. obligacji. „Druga emisja obligacji, zrealizowana z sukcesem w krótkim czasie po poprzedniej pokazuje, że są chętni do inwestowania w obligacje spółki, która konsekwentnie realizuje strategię rozwoju, rozbudowując portfolio produktów i zwiększając moce produkcyjne także w okresie trudniejszej koniunktury gospodarczej” – dodał Rafał Zdon. „W przyszłym roku planujemy kolejne emisje obligacji, wkrótce będziemy informowali o najbliższych planach” – dodał wiceprezes.

Obligacje serii AB PCC Rokita posiadają stałe oprocentowanie w wysokości 8,3% w skali roku. Odsetki będą wypłacane kwartalnie, a wykup obligacji nastąpi po 2,5 roku od emisji. Tak jak przy poprzednich emisjach, spółka zamierza wprowadzić obligacje do obrotu na rynku Catalyst.

Środki pozyskane z emisji obligacji serii AB będą przeznaczone na finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych. Strategia rozwoju PCC Rokita przewiduje inwestycje we wszystkich trzech głównych kompleksach produkcyjnych: Kompleksie Rokopoli odpowiadającego za ok. 45% przychodów z działalności kontynuowanej wg produktów za 2011 r.), Kompleksie Chlorowym (odpowiedzialnym za ok. 33% przychodów) oraz w Kompleksie Chemii Fosforu (odpowiedzialnym za 9% przychodów). Pozwoli to na zwiększanie sprzedaży produktów wysokomarżowych, takich jak plastyfikatory i stabilizatory oraz na rozwój produktów nowej generacji.