Newsy rynkowe

Murapol uplasował dwie oferty

Opublikowano: 2 stycznia 2013 o 08:31

Firma deweloperska Murapol pozyskała 7,25 mln zł z dwóch emisji obligacji serii G oraz H1.

Zarząd spółki dokonał przydziału trzyletnich 17, 5 tys. obligacji serii H1, o wartości nominalnej oraz cenie emisyjnej 100 zł każda, czyli o łącznej wartości 1,75 mln zł, a także 55 tys. obligacji serii G o łącznej wartości 5,5 mln zł.

Deweloper inwestycji mieszkaniowych jest seryjnym emitentem dłużnych papierów wartościowych. W kolejce na informacje o wynikach emisji czeka seria H obligacji, z których spółka liczyła na pozyskanie kolejnych 10 mln zł.

Na Catalyst notowane są obecnie trzy serie papierów dłużnych. Nowe instrumenty również mają trafić do obrotu na alternatywnym rynku. Spółka od dłuższego czasu przekłada plany publicznej emisji akcji i debiutu na rynku głównym GPW.

Plany finansowe spółki na ten rok zakładają osiągnięcie 192 mln zł przychodów i 52 mln zł zysku na poziomie operacyjnym powiększonym o amortyzację (EBITDA). Jednocześnie Murapol liczył, że w całym ubiegłym roku sprzeda do 1000 mieszkań.