Newsy rynkowe

Admiral Boats uplasował papiery na ponad 3 mln zł

Opublikowano: 2 stycznia 2013 o 08:40

Notowany na NewConnect i Catalyst producent łodzi Admiral Boats uplasował 30,787 tys. obligacji serii F w przedświątecznej subskrypcji o wartości niemal 3,1 mln zł.

Inwestorzy obejmowali instrumenty finansowe 100 zł każdy. W ofercie uczestniczyło 31 osób i podmiotów. Wcześniej Admiral Boats podjął uchwałę o prywatnej emisji 70 tys. obligacji serii F.

Przy okazji emisji spółka kusiła inwestorów dynamiką zysków. Planuje zysk operacyjny na koniec bieżącego roku na poziomie niemal 3,9 mln zł, a następnie 9,2 mln zł w 2013 roku i aż 15,1 mln zł w roku następnym.

Według wcześniejszych informacji, emitowane papiery mają być zabezpieczonymi obligacjami na okaziciela o zmiennym oprocentowaniu z kuponem płatnym kwartalnie. Cel emisji nie został określony. Z kolei termin wykupu ma przypadać na dzień 30 czerwca 2014 r.

Zarząd spółki postanowił również o podjęciu działań zmierzających do wprowadzenia papierów do alternatywnego systemu obrotu. Na Catalyst notowane są dwie serie papierów dłużnych producenta łodzi.