Newsy rynkowe

Marka nie sprostała swoim prognozom

Opublikowano: 21 stycznia 2013 o 14:14

Według opublikowanych szacunkowych wyników za 2012 przychody firmy pożyczkowej Marka (jedna seria na Catalyst z terminem wykupu w lutym 2014) wyniosły 18,9 mln zł, a strata netto 81 tys. zł. Wcześniejsza prognoza spółki na rok 2012 zakładała osiągnięcie przychodów z prowadzonej działalności na poziomie 25,6 mln zł oraz zysku netto na poziomie 4 mln zł.

„Do czynników mających wpływ na niezrealizowanie prognozy finansowej należy m. in. zmiana polityki rozliczenia odpisów aktualizacyjnych, której celem było zwiększenie bezpieczeństwa w pogarszających się warunkach makroekonomicznych oraz zawirowanie wokół poza bankowych instytucji finansowych. Zmieniona została również polityka sprzedażowa Spółki, która przełożyła się na znaczący spadek dynamiki udzielanych pożyczek w IV kw. 2012 r., ale przyczyniła się do istotnej poprawy jakości portfela udzielonych pożyczek” – mówi Jarosław Konopka, wiceprezes Marka.

Według zaktualizowanej prognozy finansowej w 2013 roku spółka planuje osiągniecie przychodów ze sprzedaży na poziomie 22,4 mln zł oraz uzyskanie 510 tys. zł zysku netto. W 2014 roku spółka zamierza wypracować 31,4 mln zł przychodów oraz 5 mln zł zysku netto. Wcześniej zakładano, że Marka zarobi odpowiednio 7,8 mln zł i 12,5 mln zł w 2013 i 2014 r. Natomiast przychody planowano na poziomie 38,8 mln zł w bieżącym roku i 52,1 mln zł w przyszłym.

„Modyfikujemy strategię, która będzie opierać się m. in. na optymalizacji kosztów i zwiększeniu efektywności. Wdrażamy wewnętrzne zmiany w organizacji firmy mające na celu usprawnienie działania naszego biznesu i wzrost wartości dla akcjonariuszy. Nie rezygnujemy również z geograficznego zrównoważonego rozwoju spółki. W najbliższym czasie Rada Nadzorcza powinna również sfinalizować wybór nowego Prezesa – dodaje wiceprezes Marka.