Newsy rynkowe

Obligacje korporacyjne mają potencjał

Opublikowano: 30 stycznia 2013 o 13:49

Spodziewana poprawa koniunktury gospodarczej przełoży się na rosnące inwestycje firm. W tej sytuacji należy oczekiwać wyższych zysków ze zmiennokuponowych papierów korporacyjnych, wskazuje Szymon Jędrzejewski, zarządzający funduszem NWAI Obligacji SFIO.

Zarządzający funduszu, którego subskrypcja zakończyła się w ubiegłym tygodniu, uważa że najbliższe dwa lata będą sprzyjać inwestycjom w emitowane przez polskie spółki papiery dłużne.

W jego ocenie, dzięki poprawie koniunktury gospodarczej spadnie liczba upadłości emitentów, zwłaszcza tak spektakularnych, jak te z ubiegłego roku. Jednocześnie perspektywa końca serii obniżek stóp procentowych faworyzuje oparte o zmienną stopę procentową papiery korporacyjne kosztem opartych na stałej stopie obligacji skarbowych.

„Gdy koniunktura się poprawia, spółki mają więcej możliwości inwestycyjnych, więc mogą akceptować wyższe rentowności. To oznacza wyższe zyski ze zmiennokuponowych papierów korporacyjnych” – tłumaczy Szymon Jędrzejewski, cytowany przez Puls Biznesu.