Newsy rynkowe

Magellan jednocześnie emituje i spłaca obligacje

Opublikowano: 31 stycznia 2013 o 08:41

Firma działająca na rynku wierzytelności szpitalnych Magellan przeprowadziła emisję 100 obligacji kuponowych z trzyletnim terminem zapadalności o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł. Oficjalnym celem emisji jest finansowanie bieżącej działalności, ale jednocześnie spółka spłaciła dotychczas istniejące obligacje o takiej samej wartości nominalnej.

Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100 tys. zł, a ich cena emisyjna została ustalona na podstawie stopy WIBOR 6M powiększonej o marżę. Rozliczenie kuponu obligacji następować będzie w okresach półrocznych. Obligacje nie są zabezpieczone. Emisja odbyła się w ramach programu emisji obligacji średnioterminowych na podstawie umowy zawartej w styczniu 2007 roku z BRE Bankiem S.A. Wartość zaciągniętych zobowiązań spółki na dzień 30 września 2012 roku wyniosła 605 mln zł.

Grupa Magellan w ubiegłym roku podpisała umowy o łącznej wartości prawie 1,7 mld zł, co w porównaniu z poprzednim rokiem oznacza wzrost o 23 proc. Zawarte umowy dotyczyły finansowania inwestycji oraz bieżącej działalności podmiotów działających na rynku medycznym w Polsce oraz na terenie Czech i Słowacji. W ocenie Krzysztofa Kawalca, prezesa Magellana, szerokie portfolio klientów firmy korzystające z oferty produktowej „dopasowanej do zmieniających się warunków rynkowych” oraz aktywa finansowe zbudowane w 2012 roku będą stanowiły podstawę dalszego dynamicznego rozwoju grupy. Magellan chce nadal zwiększać udział w finansowaniu samorządów i inwestycji w służbie zdrowia, jak również odpowiadać na potrzeby w zakresie kapitału obrotowego jednostek służby zdrowia i ich dostawców.