Newsy rynkowe

Ekokogeneracja Development pozyskała 1 mln zł

Opublikowano: 11 lutego 2013 o 08:35

Ekokogeneracja Development, podmiot zależny notowanej na NewConnect Ekokogeneracji, dokonał przydziału na rzecz inwestorów 101 kuponowych obligacji na okaziciela serii B o łącznej wartości ponad 1 mln zł.

Wartość nominalna i cena emisyjna jednej obligacji to 10 tys. zł. Obligacje mają trzyletni termin wykupu w dniu 8 lutego 2016 roku, z prawem dokonania przez Ekokogeneracja Development wcześniejszego wykupu.

Zarząd Ekokogeneracji podjął uchwałę na udzielenie poręczenia zobowiązań Ekokogeneracja Development z tytułu wyemitowanych papierów. Poręczenie obejmuje wartość nominalną obligacji na łączną kwotę 1,01 mln zł oraz należne odsetki naliczane według stałej stopy procentowej w wysokości 12,40% w skali roku w okresie od dnia 9 lutego 2013 r. do dnia 8 lutego 2016 roku.

Emisja realizowana jest w ramach pięcioletniego programu emisji obligacji Ekokogeneracja Development o wartości do 5 mln zł. Program emisji ma objąć łącznie nie więcej niż 500 obligacji o wartości nominalnej 10 tys. zł każda. Obligacje będą emitowane na okres 3 lat z możliwością zażądania przez Ekokogeneracja Development wcześniejszego wykupu. Emisja może odbyć się w kilku seriach.

Ekokogeneracja zadebiutowała w maju bieżącego roku na alternatywnym rynku akcji. Strategia firmy zakłada dokonywanie inwestycji na terenie małych i średnich miast oraz zakładów przemysłowych w Polsce w produkcję w kogeneracji energii cieplnej i energii elektrycznej w oparciu o technologię zgazowywania odpadów komunalnych i przemysłowych.