Newsy rynkowe

BZ WBK TFI: klienci liczą na zyski z obligacji korporacyjnych

Opublikowano: 11 lutego 2013 o 08:37

BZ WBK TFI zanotowało wysokie zainteresowanie swoim funduszem obligacji korporacyjnych w styczniu. Jego aktywa przez miesiąc wzrosły o niemal połowę. TFI ocenia, że stopy zwrotu z papierów dłużnych firm mogą być wyższe niż z funduszy obligacji skarbowych.

„W przeciwieństwie do poprzednich miesięcy rok 2013 rozpoczął się zwiększeniem zainteresowania funduszami obligacji korporacyjnych. Fundusze Arka znacząco zwiększyły swoje aktywa w tej kategorii. Najwięcej nabyć miało miejsce w subfunduszu Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych, którego aktywa na koniec stycznia wzrosły o 182 mln zł i na koniec miesiąca liczyły 374 mln zł” – czytamy w informacji towarzystwa.

Popularnością cieszyły się także subfundusze dla szerokiego grona klientów: Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych oraz fundusz pieniężny Arka BZ WBK Ochrony Kapitału. „Klienci dywersyfikują inwestycje dłużne, a obligacje korporacyjne to dobry kierunek, gdyż stopy zwrotu z tej klasy aktywów mogą być wyższe niż wyniki funduszy obligacji skarbowych” – mówi Marlena Janota, członek zarządu BZ WBK TFI.

Tymczasem łączna wartość aktywów zarządzanych przez BZ WBK TFI wzrosła w styczniu o 21,7 mln zł i na koniec miesiąca wyniosła 10,06 mld zł. Przewaga wpłat nad wypłatami wyniosła w styczniu 108 mln zł.