Newsy rynkowe

Kruk uchwalił kolejną emisję na max. 30 mln zł

Opublikowano: 13 lutego 2013 o 10:37

Ledwo tydzień temu lider rynku wierzytelności Grupa Kruk informowała o planach emisji papierów dłużnych serii P2, a już dała sobie zielone światło do prywatnej emisji kolejnej serii P3 o wartości do 30 mln zł.

Według najnowszej uchwały spółka planuje wyemitować nie więcej niż 30 tys. niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii P3 o wartości nominalnej (równej cenie emisyjnej) 1 tys. zł każda, z terminem wykupu przypadającym na dzień 7 marca 2017 r.

Oprocentowanie obligacji zostanie ustalone przez zarząd emitenta na podstawie przeprowadzonego procesu Book-buildingu, w drodze odrębnej uchwały. Oprocentowanie wypłacane będzie w okresach co trzy miesiące. Emisja zostanie przeprowadzona w terminie nie późniejszym niż do 30 czerwca 2013 roku i ma trafić na Catalyst. Intencją Kruka jest dokonanie asymilacji obligacji serii P3 wraz z obligacjami serii P2 po dacie zakończenia pierwszego Okresu Odsetkowego.

Największa w Polsce firma windykacyjna Kruk zajmuje się windykacją wierzytelności konsumenckich na skalę masową. Największym segmentem działalności jest zakup i windykacja portfeli przeterminowanych wierzytelności konsumenckich (84% przychodów w 2011 r.), głównie od banków. Drugim kluczowym segmentem działalności są usługi windykacji na zlecenie, w których przychody opierają się na prowizjach. Połączenie tych dwóch segmentów w jednym przedsiębiorstwie daje spółce wyjątkową pozycję na rynku, obniża ryzyko działalności inwestycyjnej i optymalizuje koszty. Kruk jest właścicielem spółki Rejestr Dłużników ERIF, jednego z trzech licencjonowanych biur informacji gospodarczej w Polsce. ERIF jest silnym narzędziem wspierającym odzyskiwanie długów. Od 2007 roku działa w Rumunii, gdzie także jest liderem rynkowym. W 2011 roku Kruk rozpoczął również działalność w Czechach i na Słowacji. Spółka jest notowana na GPW oraz Catalyst.