Newsy rynkowe

GTC w maju wykupi obligacje za 100 mln euro

Opublikowano: 15 marca 2013 o 09:19

Firma deweloperska specjalizująca się w projektach komercyjnych w Europie Środkowej planuje w maju wykup papierów dłużnych o wartości 100 mln euro.

„Mamy środki finansowe i chcemy wykupić te obligacje” – zapowiedział dyrektor finansowy spółki Erez Boniel. W przyszłym roku również zapada kolejna seria obligacji spółki na 100 mln euro.

Wcześniej GTC posiłkował się emisją akcji na spłatę długu oraz refinansowaniem obligacji, emitując nowe papiery w miejsce istniejących wcześniej, pod koniec października i na początku grudnia 2012 roku. Umożliwiło to przedłużenie zapadalności istniejących obligacji o łącznej wartości ponad 70 mln euro, a tym samym poprawę pozycji finansowej oraz wzrost płynności spółki. Obligatariuszami tej serii są wybrani inwestorzy instytucjonalni, którzy posiadali obligacje wyemitowane przez GTC w latach 2007-2008. Odsetki od nowych obligacji są płatne w okresach półrocznych w oparciu o stopę WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych oraz marżę w wysokości 4% w stosunku rocznym.