Newsy rynkowe

PCC Rokita ruszą z kolejną transzą na 25 mln zł

Opublikowano: 15 marca 2013 o 09:23

Firma chemiczna PCC Rokita wyemituje kolejną serię papierów dłużnych. W ramach oferty publicznej oferowane będzie 250 tys. trzyletnich obligacji serii AC o wartości 25 mln zł. Poprzednia oferta zakończyła się dużą redukcją zapisów. Nowe obligacje zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Catalyst.

Obligacje serii AC oprocentowane są w wysokości 7,5% w stosunku rocznym. Okresy odsetkowe będą wynosiły 3 miesiące. Spółka wykupi obligacje serii AC w terminie 36 miesięcy od dnia ich przydziału. Obligacje serii AC są emitowane jako obligacje niezabezpieczone. Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu obligacji serii AC.

Oferta obligacji serii AC zostanie podzielona na transze: transzę otwartą i transzę instytucjonalną, w których zaoferowanych zostanie po 125 tys. obligacji. Wartość nominalna jedno papieru to 100 zł.

PCC Rokita wyemitowała w grudniu 2,5-letnie obligacje o stałym oprocentowaniu w wysokości 8,3% w skali roku. Odsetki z obligacji wypłacane będą kwartalnie. Obligacje cieszyły się dużym powodzeniem a rynku. Redukcja zapisów w Transzy Otwartej osiągnęła poziom 55,25%. Na Catalyst notowanych są trzy serie obligacji, z których wykup jednej przypada na bieżący rok.