Newsy rynkowe

Czerwona Torebka rusza z pierwszą emisja na 30 mln zł

Opublikowano: 15 marca 2013 o 09:25

Firma budująca sieć pasaży handlowych na terenie całego kraju pod marką Czerwona Torebka przeprowadzi prywatną emisję do 3 tys. zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii A spółki o wartości nominalnej 30 mln zł. Planuje wprowadzić je na Catalyst.

Wartość nominalna jednego papieru to 10 tys. zł. Obligacje będą miały 3 letni termin zapadalności i będą oprocentowane według stawki WIBOR 6M powiększonej o marżę nie wyższą niż 5% w skali roku i kupon płatny półrocznie. Emisja odbędzie się w ramach Programu Emisji ustanowionego w Alior Bank.

Obligacje będą zabezpieczone hipoteką na nieruchomości gruntowej położonej w miejscowościach Gwiazdowo, Skałowo, Sokolniki Gwiazdowskie, gmina Kostrzyn, powiat poznański, województwo wielkopolskie „o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia do maksymalnej kwoty 45 mln zł”.

Na początku marca rada nadzorcza spółki wyraziła zgodę na realizację programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 100 mln zł. Spółka planuje przeprowadzanie co najmniej jednej niepublicznej emisji obligacji na okaziciela kierowanej do maksymalnie 99 inwestorów. W ramach programu emisji obligacji, spółka może emitować obligacje o terminie zapadalności nie przekraczającym dnia 31 grudnia 2017 roku.

Czerwona Torebka prognozuje tegoroczny skonsolidowany zysk brutto na 78,72 mln zł, zysk operacyjny na 95,51 mln zł, przy przychodach grupy na poziomie 232,16 mln zł. Tymczasem strategia spółki zakłada inwestycje w łącznej wysokości ok. 4,5 mld zł (wg obecnych cen) do 2021 roku.

Sieć Czerwonej Torebki, która niedawno weszła na parkiet główny GPW, ma stanowić ogólnopolską platformę dla handlu detalicznego bazującą na wystandaryzowanych obiektach handlowych w średnich i małych miastach oraz na osiedlach mieszkaniowych dużych miast na terenie Polski. Grupa planuje wybudowanie do 2021 roku do 1882 pasaży Czerwona Torebka o łącznej powierzchni 1,2 mln m.kw.