Newsy rynkowe

PCC Rokita rozpocznie ofertę na początku kwietnia

Opublikowano: 20 marca 2013 o 08:39

Od 2 do 11 kwietnia będzie można zapisywać się na obligacje serii AC spółki chemicznej PCC Rokita. Firma wyemituje obligacje oprocentowane 7,5% w skali roku o łącznej wartości 25 mln zł. Następnie papiery zostaną wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst. W 2012 r. Grupa wypracowała ponad 1 mld zł przychodów ze sprzedaży oraz 119,9 mln zł na poziomie EBITDA.

Kwietniowa emisja obligacji będzie czwartą publiczną emisją obligacji PCC Rokita. Spółka wyemituje 250 tys. obligacji serii AC o wartości nominalnej 100 zł każda. Odsetki będą wypłacane kwartalnie. Połowa puli zostanie skierowana do inwestorów detalicznych w ramach transzy otwartej. Transza instytucjonalna obejmie pozostałą część. Termin wykupu obligacji nastąpi 3 lata od dnia ich przydziału.

- Przeprowadzone dotychczas przez nas emisje obligacji spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów i zostały uplasowane z sukcesem. Świadczy o tym każdorazowa redukcja zapisów oraz liczne zapytania kierowane do spółki w kontekście kolejnych emisji – powiedział Rafał Zdon, Wiceprezes PCC Rokita. Środki pozyskane z emisji będą wspierały rozwój spółki, która w swojej strategii na lata 2012-2014 zamierza przeprowadzić istotne inwestycje we wszystkich trzech kompleksach produkcyjnych: Rokopole, Chlorowym i Chemii Fosforu.

Pierwsze obligacje PCC Rokita wyemitowała jeszcze w 2011 r. Następnie w 2012 r. odbyły się dwie kolejne. Łączna wartość wszystkich emisji to 60 mln zł. – Jesteśmy pierwszą spółką konsekwentnie i powtarzalnie kierującą ofertę obligacji korporacyjnych do inwestorów indywidualnych. Emitujemy je w oparciu o prospekt emisyjny zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego. Nasze obligacje to nie tylko atrakcyjne oprocentowanie, ale także łatwość handlu – obligacje PCC Rokita charakteryzują się ponadprzeciętną płynnością na rynku Catalyst – dodaje Rafał Zdon.

Grupa konsekwentnie wypracowuje coraz lepsze wyniki finansowe. W 2012 r. osiągnęła ponad 1 mld zł przychodów, o 28,7% więcej niż w roku poprzednim. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 172,3 mln zł (wzrost o 30,8% w stosunku do 2011 r.), zysk operacyjny 73,9 mln zł (wzrost o 6,8%), EBITDA 119,9 (wzrost o 6,4%), a zysk netto 266,4 (wzrost o 410,1%). Marża EBIT w 2012 r. wyniosła 7,0%, a marża netto 25,2%. W 2012 r. spółka zdecydowanie obniżyła zadłużenie. Na dzień 31 grudnia 2012 r. zadłużenie oprocentowane wynosiło 226,4 mln zł i było niższe o 62,2% niż na koniec 2011 r. Na koniec 2012 r. dług netto ukształtował się na poziomie 168,7 mln zł, a suma bilansowa wyniosła 982,7 mln zł.