Newsy rynkowe

Sztuka emisji, czyli obligacje na 10,5%

Opublikowano: 9 kwietnia 2013 o 14:18

Dom Aukcyjny Abbey House uplasował 271 dwuletnich obligacji imiennych serii G o łącznej wartości nominalnej 2,71 mln zł. Obligacje są oprocentowane według stałej stopy procentowej wynoszącej 10,5 proc.

Cel emisji obligacji nie został określony. Odsetki są płatne kwartalnie, a obligacje zostaną wykupione w dniu 27 marca 2015 roku. Zabezpieczeniem papierów jest wpis do zastawu rejestrowego na 300 tys. akcji spółki należących do Argovest Holdings Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr) oraz zastaw rejestrowy na 300 tys. akcji spółki należących do Serius Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr). Nabywcami obligacji są osoby fizyczne.

Jednocześnie firma umorzyła 24 obligacje na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 tys. zł każda, z terminem wykupu 19 kwietnia 2013 roku oraz 71 obligacji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 tys. zł z terminem wykupu 6 czerwca 2013 r.

Abbey House to notowany na NewConnect dom aukcyjny specjalizujący się w promowaniu młodych polskich artystów.