Newsy rynkowe

EGB Investments sprzedał jednocześnie trzy serie obligacji

Opublikowano: 15 kwietnia 2013 o 08:46

Firma windykacyjna EGB Investments zakończyła emisję obligacji serii K, L, Ł o łącznej wartości 16 mln zł. Celem emisji jest pozyskanie środków na zapłatę ceny za nabywane portfele wierzytelności lub wykup wcześniej wyemitowanych obligacji. Oferta odbyła się w ramach Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości do 60 mln zł.

Przydział papierów nastąpił 11 kwietnia 2013 roku. Ostatecznie Inwestorzy objęli: 111 trzyletnich obligacji kuponowych serii K o łącznej wartości 11,1 mln zł. Wartość nominalna każdej z nich wyniosła 100 tys. zł. Termin wykupu tej serii obligacji upływa 21 marca 2016 roku przy czym obligacje te podlegać będą jednorazowemu wykupowi według wartości nominalnej. Obligacje serii K są obligacjami niezabezpieczonymi, nominowanymi w złotych polskich, których oprocentowanie jest bazowane na stawce WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych, z marżą 7 punktów procentowych; 21 rocznych obligacji dyskontowych serii L o łącznej wartość 2,1 mln zł. Wartość nominalna każdej z nich wyniosła 100 tys. zł. Termin wykupu tej serii obligacji upływa 11 kwietnia 2014 roku przy czym obligacje te podlegać będą jednorazowemu wykupowi według wartości nominalnej. Obligacje serii L są obligacjami niezabezpieczonymi, nominowanymi w złotych polskich, z rentownością 8,5 punktów procentowych; 28 dwuletnich obligacji kuponowych serii Ł o łącznej wartości 2,8 mln zł. Wartość nominalna każdej z nich wyniosła 100 tys. zł. Termin wykupu tej serii obligacji upływa 20 marca 2015 roku przy czym obligacje te podlegać będą jednorazowemu wykupowi według wartości nominalnej. Obligacje serii Ł są obligacjami niezabezpieczonymi, nominowanymi w złotych polskich, których oprocentowanie jest bazowane na stawce WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych, z marżą 5 punktów procentowych.