Newsy rynkowe

PCC Rokita znów zanotował wysoką redukcję zapisów

Opublikowano: 16 kwietnia 2013 o 08:08

PCC Rokita sprzedał inwestorom obligacje serii AC o wartości 25 mln zł. Redukcja zapisów w transzy indywidualnych inwestorów sięgnęła 78%. Nowe obligacje zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Catalyst.

W transzy instytucjonalnej przydział dokonany został zgodnie ze złożonymi zapisami. Dwunastu inwestorom przydzielono łącznie 125 tys. obligacji serii AC. Z kolei w transzy otwartej złożono 584 zapisy na 566.868 obligacji. Przydziału w transzy otwartej dokonano na zasadach proporcjonalnej redukcji, przydzielając 125 tys. papierów. Stopa alokacji wyniosła 22,05%. Stopa redukcji wyniosła 77,95%.

W ramach publicznej oferty oferowanych było łącznie 250 tys. obligacji serii AC po cenie emisyjnej równej 100 zł, z podziałem na dwie transze. Obligacje serii AC oprocentowane są w wysokości 7,5% w stosunku rocznym. Okresy odsetkowe będą wynosiły 3 miesiące. Spółka wykupi obligacje serii AC w terminie 36 miesięcy od dnia ich przydziału. Obligacje serii AC są emitowane jako obligacje niezabezpieczone. Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu obligacji serii AC.

Spółka wyemitowała w grudniu 2,5-letnie obligacje o stałym oprocentowaniu w wysokości 8,3% w skali roku. Odsetki z obligacji wypłacane będą kwartalnie. Obligacje cieszyły się dużym powodzeniem a rynku. Redukcja zapisów w Transzy Otwartej osiągnęła poziom 55,25%. Na Catalyst notowane są trzy serie obligacji, z których wykup jednej przypada na bieżący rok.