Newsy rynkowe

PCC Rokita: wykup umożliwi obligatariuszom inwestycję w kolejną serię

Opublikowano: 26 kwietnia 2013 o 08:12

Rafał Zdon, wiceprezes zarządu PCC Rokita, zapowiedział, że przyspieszenie o miesiąc wykupu obligacji serii A podyktowane jest przede wszystkim chęcią umożliwienia obligatariuszom inwestycji w rozważaną przez spółkę kolejną emisję obligacji w ramach Programu Emisji, który kończy się już za niespełna dwa miesiące.

- Wierzę, że istotna część obligatariuszy, mając dostępne środki finansowe, wzięłaby pod uwagę ponowną inwestycję w nasze obligacje. Z tego więc powodu postanowiliśmy wypłacić premię za wcześniejszy wykup i zwolnić środki ulokowane w serii A – powiedział Zdon.
Zarząd spółki PCC Rokita, największego w Europie Środkowo-Wschodniej producenta polioli oraz znaczącego producenta chloroalkali, podjął decyzję o wcześniejszym wykupie obligacji serii A. Papiery zostaną wykupione 14 maja 2013 r.

Spółka wykupi wszystkie wyemitowane obligacje serii A (PCR0613), czyli 150 tys. sztuk. Termin ustalenia podmiotów uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu obligacji został ustalony na 6 maja 2013 r. Obligacje zostaną wykupione w celu ich umorzenia.

PCC Rokita wykupi obligacje serii A poprzez wypłatę kwoty, na którą będą się składały: wartość nominalna obligacji, odsetki należne od pierwszego dnia ostatniego okresu odsetkowego do dnia wcześniejszego wykupu oraz premia w wysokości 0,05% wartości nominalnej obligacji za jeden okres pełnych 30 dni pozostających od dnia wcześniejszego wykupu do daty wykupu. Pierwotna data wykupu obligacji serii A przypadała na 14 czerwca 2013.