Newsy rynkowe

Presto pozyskało 2,27 mln zł z pierwszej emisji

Opublikowano: 10 maja 2013 o 07:48

Presto zakończyła prywatną subskrypcję zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii A. W wyniku przeprowadzonej subskrypcji zostało przydzielonych i objętych 22 675 obligacji o łącznej wartości nominalnej 2,27 mln zł przez 18 inwestorów.

Cena nominalna jednej obligacji wynosi 100 zł i jest równa cenie emisyjnej. Subskrypcja obligacji serii A została rozpoczęta dnia 10 kwietnia i zakończona dnia 25 kwietnia 2013 r. Emisja obejmowała maksymalnie 50 tys. obligacji serii A.

Podstawową działalnością spółki jest produkcja i dystrybucja na rynku krajowym produktów wykorzystywanych do odprowadzania spalin (ceramiczne systemy kominowe) z nowoczesnych i tradycyjnych urządzeń grzewczych oraz do wentylacji grawitacyjnej pomieszczeń (pustaki wentylacyjne) w budownictwie mieszkaniowym.

Strategia rozwoju zakłada systematyczne umacnianie pozycji firmy jako dostawcy systemów kominowych, poprzez budowę silnej sieci dystrybucyjnej umożliwiającej dotarcie do szerokiej grupy odbiorców. Długookresowa strategia Presto zakłada osiągnięcie systematycznego wzrostu przychodów, co umocni pozycję na rynku producentów ceramicznych systemów kominowych.