Newsy rynkowe

Orlen ponownie skrócił zapisy

Opublikowano: 13 czerwca 2013 o 09:30

Polski Koncern Naftowy Orlen skrócił okres przyjmowania zapisów na obligacje serii B o łącznej wartości 200 mln zł. W okresie od rozpoczęcia zapisów do dnia 11 czerwca złożono zapisy na liczbę papierów większą od łącznej liczby oferowanych obligacji i wystąpił tzw. Dzień Przekroczenia Zapisów.

Inwestorom, którzy złożyli zapisy przed 11 czerwca 2013 roku zostaną przydzielone obligacje serii B w liczbie wynikającej ze złożonych zapisów. Zapisy złożone w okresie od 11 czerwca 2013 roku (włącznie) do 12 czerwca 2013 roku (włącznie) zostaną proporcjonalnie zredukowane.

Łączna liczba obligacji przydzielonych inwestorom, którzy złożyli zapisy w okresie od 11 czerwca 2013 roku (włącznie) do 12 czerwca 2013 roku (włącznie) będzie równa różnicy między łączną liczbą oferowanych obligacji serii B, a liczbą obligacji przydzielonych inwestorom, którzy złożyli zapisy przed 11 czerwca 2013 roku.

Według pierwotnych warunków oferty, zapisy miały zakończyć się w dniu 14 czerwca. Niedawna seria A oraz zamknięta właśnie seria B o łącznej wartości 400 mln zł zostały wyemitowane w ramach programu emisji do maksymalnej kwoty 1 mld zł. Spółka wykorzysta pozyskane środki na inwestycje związane z wydobyciem.