Newsy rynkowe

Arteria zastępuje droższy dług obligacjami

Opublikowano: 18 czerwca 2013 o 08:08

Giełdowa spółka outsourcingowa Arteria wyemitowała obligacje serii D o wartości niemal 5 mln zł na poprawę płynności finansowej grupy kapitałowej oraz refinansowanie bieżącego zadłużenia.

Jak podała spółka, celem emisji jest zastąpienie długu o wyższym oprocentowaniu przez obligacje o niższych kosztach odsetkowych. Emitent wskazał na dwa cele refinansowania: spłatę obligacji serii B w kwocie 2,4 mln zł z wyższym oprocentowaniem oraz spłatę pożyczki udzielonej przez fundusz Investor Papierów Dłużnych FIZ.

- Środki pozyskane z emisji poprawią strukturę naszego bilansu poprzez zmniejszenie poziomu zobowiązań krótkoterminowych i zwiększenie zobowiązań długoterminowych przy jednoczesnym obniżeniu kosztów finansowych ich obsługi – powiedział prezes Arterii Marcin Marzec.

Emisja została przeprowadzona w ramach Programu Emisji Obligacji na łączną kwotę 50 mln zł. W ramach bieżącej emisji serii D wyemitowanych zostało 4975 obligacji po cenie 1 tys. zł każda. Obligacje są obligacjami o oprocentowaniu w wysokości WIBOR 3M + 5% rocznie.

Okres wykupu wynosi 30 miesięcy z tym, że wcześniejszy wykup obligacji jest możliwy po upływie co najmniej 6 miesięcy od dnia przydziału. Obligacje zostały zabezpieczone zastawem zwykłym na certyfikatach inwestycyjnych Arteria Operacje Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z najwyższą sumą zabezpieczenia wynoszącą 150% wartości emisji, który zostanie przekształcony w zastaw rejestrowy z chwilą dokonania wpisu w rejestrze zastawów. Według wyceny, wartość 100% przedmiotu zabezpieczenia wynosi 7,5 mln zł.