Newsy rynkowe

Alior pozyskał niemal 147 mln zł z oferty serii D

Opublikowano: 1 lipca 2013 o 09:12

Alior Bank wyemitował 146,7 tys. obligacji niezabezpieczonych serii D o łącznej wartości nominalnej 146,7 mln zł. Bank zamierza wprowadzić swoje papiery do Alternatywnego Systemu Obrotu na Catalyst.

Obligacje zostały wyemitowane w ramach Programu Emisji Obligacji własnych Alior Bank denominowanych w PLN. Oprocentowanie ustalono zostało na poziomie WIBOR 6M plus stała marża w wysokości 1,3%, a odsetki wypłacane będą w okresach półrocznych. Wykup obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej obligacji w dniu 29 czerwca 2015 r.