Newsy rynkowe

Capital Park stworzył fundusz nieruchomościowy

Opublikowano: 1 października 2013 o 09:51

Grupa deweloperska Capital Park, której obligacje notowane są na Catalyst, utworzyła wraz z Open Finance TFI fundusz Real Estate Income Assets FIZAN i sprzedała w ofercie prywatnej wszystkie oferowane 85% certyfikatów funduszu. Pozyskana ze sprzedaży certyfikatów kwota to 63,7 mln zł brutto.

- Dzięki temu produktowi inwestorzy mają możliwość otrzymania „dywidendy” na szacunkowym poziomie w wysokości 7-8% rocznie.

Oferujemy produkt, który obejmuje 39 gotowych i przynoszących zyski z najmu nieruchomości, którymi wciąż będziemy zarządzać tak, by generowały jak najwyższe zyski dla uczestników funduszu. Będziemy też rozwijać ten produkt ponieważ naszym celem jest generowanie jak największych stóp zwrotu – powiedział Jan Motz, prezes zarządu Capital Park.

W najbliższej przyszłości rozpoczęte zostaną działania, których celem będzie doprowadzenie do wprowadzenia certyfikatów do obrotu na GPW.

Certyfikaty Real Estate Income Assets FIZAN to unikalny na polskim rynku produkt inwestycyjny – fundusz nabył prawa do portfela nieruchomości, który obejmował 39 gotowych i wynajętych nieruchomości generujących stabilne przepływy pieniężne, zlokalizowanych przy głównych ulicach handlowych w Polsce (nieruchomości typu high-street). Wartość księgowa brutto portfela nieruchomości wchodzących w skład Funduszu na dzień 30 czerwca 2013 r. w księgach Capital Park wynosiła 187,2 mln zł. Łączna powierzchnia nieruchomości wchodzących w skład portfela wyniosła 14.956 mkw.

Wartość księgowa brutto portfela nieruchomości wchodzących w skład Funduszu na dzień 30 czerwca 2013 r. w księgach Capital Park wynosiła 187,2 mln zł. W księgach Funduszu część nieruchomości objęta jest umowami typu lease-back.

Papiery dłużne Capital Park notowane na Catalyst to obligacje o wartości 100 mln zł z terminem zapadalności w 2015 roku.