Newsy rynkowe

Robyg: przedterminowy wykup części obligacji serii G

Opublikowano: 4 października 2013 o 08:22

W związku z przyśpieszeniem tempa sprzedaży projektu Słoneczna Morena grupa deweloperska Robyg podjęła decyzję o przedterminowym wykupie części zabezpieczonych obligacji serii G o łącznej wartości 8 mln zł – ze względu na zamiar uwolnienia hipoteki będącej częścią nieruchomości należącej do Robyg Morena Sp. z o.o., na której uruchomione zostaną kolejne etapy projektu.

Obligacje zostały wyemitowane i przydzielone w dniu 15 stycznia 2013 roku, planowy termin spłaty papierów przypadał 15 stycznia 2016 roku. Zgodnie z harmonogramem wykupu obligacji, dniem ustalenia prawa do świadczeń jest 7 stycznia 2014 roku, natomiast ich wykup nastąpi w dniu 15 stycznia 2014 roku. Obligatariuszom przysługuje w ramach wykupu 100 zł – cena nominalna obligacji – oraz odsetki na dzień przedterminowego wykupu.

- Lokale w Morenie sprzedają się rekordowo szybko, przekraczając nasze oczekiwania, w związku z tym zdecydowaliśmy o uruchomieniu kolejnych etapów tego projektu, aby utrzymać tę tendencję. Uważamy, że będzie miało to pozytywny wpływ na kontraktację w kolejnych kwartałach, co jest zgodne z naszą strategią. Koncentrujemy się na zwiększaniu skali działalności zarówno przez nabywanie kolejnych gruntów – jak chociażby ostatnio zakupiona działka na warszawskiej Woli – jak i zwiększania poziomu kontraktacji. Jesteśmy przekonani, że dzięki dobrej strategii Zarządu, będziemy konsekwentnie zwiększać kontraktację i w całym 2013 roku przekroczy ponad 1300 lokali, czyli ponad 30% więcej niż w 2012 roku – powiedział Oscar Kazanelson, Przewodniczący Rady Nadzorczej Robyg.

Spółki Grupy Robyg zakontraktowały 476 mieszkań w III kw. 2013 r., z uwzględnieniem rezygnacji. W całym 2013 roku deweloper planuje osiągnąć kontraktację na poziomie 1300 lokali.