Newsy rynkowe

Robyg chce wykupić połowę papierów serii D

Opublikowano: 10 października 2013 o 10:11

Firma deweloperska Robyg chce przedterminowo wykupić 200 tys. obligacji serii D o wartości nominalnej 20 mln zł. Wykup dokonany zostanie w styczniu 2014 r.

Spółka wyznaczyła dzień ustalenia prawa do świadczeń z obligacji serii D na 10 stycznia 2014 roku oraz dzień wypłaty świadczeń z obligacji serii D na 18 stycznia 2014 roku.

Ponadto giełdowy deweloper podał, że wykup obligacji związany jest z zamiarem zwolnienia spod obciążeń hipotecznych wydzielonej części nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym spółki zależnej Wilanów Office Center, na której zrealizowany został pierwszy etap inwestycji biurowo-usługowej Robyg Business Center.

Wykup części obligacji serii D nastąpi za pośrednictwem systemu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) i nastąpi poprzez przelew środków pieniężnych na rachunki papierów wartościowych posiadaczy za pośrednictwem KDPW oraz podmiotów prowadzących te rachunki.

Łączna wartość tej serii wynosi 40 mln zł, a ostateczny termin wykupu przypada na dzień 18 kwietnia 2015. Oprocentowanie wynosi 8,9%. Na Catalyst papiery mają ticker ROB0415.

Na początku października Robyg informował, że w związku z przyśpieszeniem tempa sprzedaży projektu Słoneczna Morena zdecydował o przedterminowym wykupie części zabezpieczonych obligacji serii G o łącznej wartości 8 mln zł – ze względu na zamiar uwolnienia hipoteki będącej częścią nieruchomości należącej do Robyg Morena Sp. z o.o., na której uruchomione zostaną kolejne etapy projektu.