Newsy rynkowe

Spółka Ekokogeneracji pozyskała 1,14 mln zł za kupon w wysokości 10,7%

Opublikowano: 22 października 2013 o 08:51

Ekokogeneracja Development dokonała przydziału 114 obligacji serii E o wartości 1,14 mln zł. Oprocentowanie ustalono w wysokości 10,7% w skali roku.

Wartość nominalna i cena emisyjna każdego papieru wynosi 10 tys. zł. Są to obligacje trzyletnie o terminie wykupu w dniu 21 października 2016 roku, z prawem dokonania przez Ekokogeneracja Development wcześniejszego wykupu. Papiery zostały wyemitowane na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z października 2012 roku.

Jednocześnie podmiot dominujący spółki – Ekokogeneracja – zdecydował o udzieleniu poręczenia zobowiązań Ekokogeneracja Development z tytułu wyemitowanych obligacji. Poręczenie obejmuje wartość nominalną wyemitowanych papierów na łączną kwotę 1,14 mln zł oraz należne odsetki w okresie od dnia 22 października 2013 r. do dnia 21 października 2016 roku.

Grupa Ekokogeneracja to producent energii cieplnej i elektrycznej ze źródeł odnawialnych w oparciu o technologię zgazowywania odpadów przemysłowych.