Newsy rynkowe

Kruk uplasował publiczną emisję obligacji z dużą redukcją

Opublikowano: 9 grudnia 2013 o 09:19

Firma wierzytelnościowa Kruk pozyskała 15 mln zł z pierwszej publicznej emisji 150 tys. obligacji serii T1. Wpływy z emisji obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie działalności podmiotów należących grupy kapitałowej.

Cena emisyjna wyniosła 100 zł za jedną obligację. Na obligacje zapisało się 360 inwestorów, którzy złożyli łącznie zapisy na ponad 445 tysięcy sztuk obligacji. Stopa redukcji wyniosła w efekcie 66,3%. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, ustalane i wypłacane w okresach trzymiesięcznych na podstawie stopy WIBOR 3 mies. powiększonej o marżę 4,0 pkt proc. Termin zapadalności obligacji wynosi 4 lata od daty przydziału.

- Sukces pierwszej publicznej oferty obligacji Kruka jest dla nas wyjątkowo ważny, ponieważ oferta naszych obligacji była prowadzona w otoczeniu sporej konkurencji ze strony innych emitentów papierów dłużnych i akcji w ramach ofert publicznych – powiedział prezes Kruka Piotr Krupa.

Zaznaczył, że Kruk będzie emitować kolejne serie publicznych obligacji skierowane do szerokiego grona inwestorów.

- Chciałbym podkreślić, że każda kolejna emisja będzie dopasowana do naszych potrzeb inwestycyjnych w zakresie nabywania pakietów wierzytelności – dodał prezes spółki.

Oferta odbyła się w ramach uchwalonego przez spółkę programu o łącznej wartości 150 mln zł.