Newsy rynkowe

PCC Rokita ma zgodę KNF na kolejny program publicznej emisji

Opublikowano: 29 stycznia 2014 o 13:20

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny podstawowy II Programu Emisji 2 mln obligacji PCC Rokita. Dokument będzie podstawą do emisji i publicznego oferowania kolejnych serii obligacji, emitowanych do wartości 200 mln zł.

W ramach pierwszego programu emisji obligacji ogłoszonego w czerwcu 2012 r. spółka pozyskała łącznie 95 mln zł. Środki finansowe z czterech dotychczasowych emisji (serie AA, AB, AC i AD notowane na Catalyst) wykorzystane miały być na rozwój firmy, w tym inwestycje we wszystkich kompleksach produkcyjnych spółki: Rokopoli, Chlorowym i Chemii Fosforu. Spółka sprzedawała papiery dłużne poprzednich serii z ok. 6,8% oprocentowaniem w stosunku rocznym. Oferty kończyły się znaczącą nadsubskrypcją.

Po dziewięciu miesiącach ubiegłego roku przychody grupy wynosiły ponad 850 mln zł, a zysk EBITDA ponad 95 mln zł.