Newsy rynkowe

OT Logistics pozyskało 30 mln zł

Opublikowano: 24 lutego 2014 o 09:40

Firma transportowa OT Logistics przydzieliła niezabezpieczone, trzyletnie obligacje serii B o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł. Zgodnie z intencją emitenta środki z emisji zostaną wykorzystane jako finasowanie uzupełniające projektów inwestycyjnych.

Cena emisyjna obligacji jest równa wartości nominalnej i wynosi 1 tys. zł. Wysokość oprocentowania w skali roku została ustalona jako WIBOR 6-mies. powiększona o marżę w wysokości 4 pkt proc. Wykup obligacji zostanie przeprowadzony 17 lutego 2017 roku.

Na koniec grudnia 2013 r. spółka posiadała zobowiązania krótkoterminowe w wysokości 85,1 mln zł oraz zobowiązania długoterminowe w wysokości 25,3 mln zł.

OT Logistics jest właścicielem 95% akcji Portu Handlowego Świnoujście, dzierżawi nieruchomości na terenie Portu w Gdańsku. W styczniu sfinalizowało zakup 75% udziałów spółki spedycyjnej C. Hartwig.