Newsy rynkowe

Zapisy w transzy otwartej PCC Rokita do 11 kwietnia

Opublikowano: 9 kwietnia 2014 o 11:45

Do 11 kwietnia trwają zapisy w transzy otwartej emisji publicznej obligacji serii BA firmy chemicznej PCC Rokita. Emisja podzielona jest jednak na dwie części – po transzy otwartej ruszy transza kaskadowa. W transzy otwartej oferowanych jest 50 tys. obligacji o łącznej wartości 5 mln zł. W transzy kaskadowej oferowanych jest 170 tys. obligacji o łącznej wartości 17 mln zł.

Obligacje serii BA oprocentowane są na stałym poziomie 5,5% w skali roku. Odsetki od obligacji wypłacane będą kwartalnie. Obligacje emitowane są na okres 5 lat, termin ich wykupu ustalony został na 17 kwietnia 2019 roku. Emitent zastrzega sobie prawo wcześniejszego wykupu wszystkich wyemitowanych obligacji serii BA na własne żądanie.

Publikacja informacji o ilości obligacji oferowanych w Transzy Kaskadowej nastąpi 14 kwietnia 2014 r. Zapisy w Transzy Kaskadowej odbędą się 16 kwietnia 2014 r. W tej transzy uczestnik może złożyć zapis na co najmniej jedną obligację i nie więcej niż na liczbę papierów oferowanych w tej transzy. Uczestnik Oferty Kaskadowej może złożyć wielokrotne zapisy na obligacje oferowane w tej transzy, przy czym łączna liczba obligacji, określona w zapisach nie może być większa niż liczba obligacji oferowanych w Transzy Kaskadowej.

Zgodnie z założeniami Programu Emisji Obligacji emitent przeznaczy wpływy netto (21,34 mln zł) z emisji obligacji serii BA na finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych, których ogólnym celem jest osiągnięcie zysku.

Prospekt emisyjny będący podstawą do emisji i publicznego oferowania kolejnych serii obligacji spółki, emitowanych w ramach II Programu Emisji Obligacji o wartości nie wyższej niż 200 mln zł został zatwierdzony w dniu 28 stycznia 2014.