Newsy rynkowe

Alior pozyskał 180 mln zł z emisji serii E

Opublikowano: 14 kwietnia 2014 o 08:06

Alior Bank wyemitował 180 tys. obligacji niezabezpieczonych serii E o łącznej wartości nominalnej 180 mln zł. Intencją banku jest wprowadzenie obligacji do notowań na Catalyst.

Oprocentowanie obligacji ustalone zostało na poziomie WIBOR 6-mies. plus stała marża, a odsetki wypłacane będą w okresach półrocznych. Wykup obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej obligacji w dniu 11 kwietnia 2016 roku.

Obligacje zostały wyemitowane w ramach programu emisji obligacji własnych Alior Banku o łącznej wartości do 2 mld zł i terminie zapadalności do 10 lat, przyjętego przez radę nadzorczą w marcu 2013 roku. Według pierwotnych założeń, pozyskane środki miałyby być wykorzystane na przejęcia.

To kolejna emisja w ramach tego programu. W połowie ubiegłego roku Alior wyemitował 146,7 tys. obligacji niezabezpieczonych serii D o łącznej wartości nominalnej 146,7 mln zł.