Newsy rynkowe

Anti przesuwa termin wykupu obligacji

Opublikowano: 10 czerwca 2011 o 16:25

Emitent, którego notowane na Catalyst obligacje były przedmiotem znaczącej spekulacji przesunął termin wykupu obligacji o 3 miesiące to jest do 31 sierpnia 2011. Już od wielu miesięcy rynek wyceniał taki scenariusz za wysoce prawdopodobny. Obligacje spółki można było nabyć na Catalyst nawet z 35% procentowym dyskontem do nominału. Emitent zobowiązał się do zapłaty obligatariuszom odsetek ustawowych w wysokości 13% w skali roku za okres od dnia 9 czerwca br. do nowo ustanowionego dnia wykupu obligacji.

Informacje o dużych wahaniach ceny obligacji i słabej kondycji tego emitenta niejednokrotnie pojawiały się w na stronie corporatebonds.pl w dziale komentarze rynkowe.