Newsy rynkowe

Obligacje elementem transakcji nabycia BTDG przez OT Logistics

Opublikowano: 30 czerwca 2014 o 07:51

Firma transportowa OT Logistics sfinalizowała przejęcie Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego Gdynia (BTDG) od Zarządu Morskiego Portu Gdynia za 57,83 mln zł. Źródłem finansowania transacji są środki pozyskane z emisji akcji serii B oraz częściowo z emisji obligacji.

Firma podkreśliła, że zakup udziałów BTDG stanowi realizację priorytetowego celu inwestycyjnego określonego w prospekcie emisyjnym spółki. W okresie ostatnich trzech lat BTDG wykonało przeładunki w średniej ilości 2,2 mln ton rocznie. OT Logistics podało, że w ubiegłym roku BTDG osiągnął przychody ze sprzedaży na poziomie 63 mln zł przy zysku EBITDA bliskim 7 mln zł.

Pod koniec lutego OT Logistics przydzieliło niezabezpieczone, trzyletnie obligacje na okaziciela serii B o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł. Ich oprocentowanie ustalono na WIBOR 6-mies. powiększony o marżę w wysokości 4%. Z kolei pod koniec marca firma przydzieliła 5 tys. trzyletnich, niezabezpieczonych, odsetkowych obligacji na okaziciela serii C o łącznej wartości nominalnej 5 mln euro.