Newsy rynkowe

Robyg umorzył kolejne papiery o wartości 7 mln zł

Opublikowano: 29 lipca 2014 o 14:43

Po przedterminowym wykupie 70 tys. obligacji serii G o wartości 7 mln zł grupa Robyg dokonała umorzenia tych papierów.

W połowie czerwca zdecydowano o przedterminowym wykupie kolejnej części zabezpieczonych obligacji serii G i w efekcie uwolnieniu hipoteki ustanowionej na nieruchomości projektu w związku z wysokim tempem sprzedaży projektu Słoneczna Morena. Grupa ma zamiar uruchomić kolejne etapy osiedla.

Obligacje serii G zostały wyemitowane i przydzielone w dniu 15 stycznia 2013 roku, a ostateczny termin ich wykupu przypadał na 15 stycznia 2016 roku. Z kolei uchwała o przedterminowym wykupie pierwszej części zabezpieczonych obligacji serii G – o łącznej wartości 8 mln zł – została podjęta w październiku 2013 r. Ich wykup nastąpił 15 stycznia 2014 r.