Newsy rynkowe

2C Partners zamierza wprowadzić kolejne obligacje na Catalyst

Opublikowano: 4 sierpnia 2014 o 09:32

Spółka zajmująca się rewitalizacją i restrukturyzacją nieruchomości 2C Partners złożyła wniosek do GPW o wprowadzenie obligacji serii D oraz serii E do obrotu na rynku Catalyst. Z dwóch emisji papierów dłużnych firma pozyskała ponad 6,3 mln zł.

Spółka zamierza wprowadzić na rynek Catalyst 21 tys. obligacji serii D oraz 42,06 tys. obligacji serii E. Będzie to zarazem trzecia i czwarta seria papierów dłużnych emitowanych przez 2C Partners, która trafia do obrotu na alternatywnym rynku. W kwietniu 2013 r. na Catalyst zadebiutowały obligacje serii B, a w grudniu ubiegłego roku obligacje serii C.

- Środki pozyskane z dwóch ostatnich emisji przeznaczyliśmy na powiększanie portfela naszych nieruchomości. Obecnie realizujemy kilka projektów inwestycyjnych, z których część znajduje się w zaawansowanej fazie realizacji – mówi Łukasz Tylec, prezes 2C Partners.

Spółka realizuje strategię rozwoju w obszarze funkcjonowania na rynku kapitałowym, zakładającą wprowadzanie kolejnych serii obligacji do obrotu na rynku Catalyst. Istotnym elementem tej strategii był również debiut akcji serii A na rynku NewConnect, który miał miejsce w maju. 2C Partners ma w planach pozyskanie kapitału poprzez emisję akcji.

Przychody ze sprzedaży w 2013 r. sięgnęły 3,99 mln zł, a zysk netto 420 tys. zł. Uzyskane wyniki finansowe były znacząco lepsze od osiągniętych w 2012 r., gdy zysk netto wyniósł 308 tys. zł, a przychody ukształtowały się na poziomie 3,25 mln zł.

- Zwiększenie w 2013 r. zysku netto o ponad 35% oraz przychodów o ponad 20% uważamy za bardzo dobry rezultat. Ten rok powinien być dla nas jeszcze lepszy, o czym mogą świadczyć wyniki finansowe osiągnięte w pierwszym kwartale. Dodatkowo, dokonaliśmy aktualizacji wycen naszych nieruchomości do wartości godziwej, co przyniosło wzrost ich wartości bilansowej o ponad 8,5 mln zł – dodaje Tylec.

W czerwcu tego roku 2C Partners uwzględniając operaty szacunkowe dokonało czterech aktualizacji wycen należących do niej nieruchomości do wartości godziwej, co spowodowało łączny wzrost wartości bilansowej nieruchomości o ponad 8,5 mln zł. Przeprowadzenie aktualizacji wycen nieruchomości będących w portfelu, spółka tłumaczy wykonaniem remontów, zrealizowaniem inwentaryzacji oraz uporządkowaniem sytuacji prawnej.