Newsy rynkowe

Program emisji obligacji – Kredyt Inkaso S.A.

Opublikowano: 26 lipca 2010 o 09:22

Kredyt Inkaso S.A. w dniu 16 lipca 2010 r. podpisał z Banco Espírito Santo de Investimento S.A. Spółka Akcyjna (Portugalia), umowę w sprawie finansowania w formie programu emisji obligacji niezabezpieczonych. Przedmiotem umowy jest zorganizowanie programu emisji obligacji w ramach oferty niepublicznej, na okaziciela, niezabezpieczonych.

BESI na zasadzie dołożenia należytej staranności podejmuje się zorganizować, przeprowadzić i obsłużyć emisję obligacji emitowanych przez Emitenta do łącznej kwoty 150.000.000,00 PLN, z możliwością podwyższenia tej kwoty do 250.000.000,00 PLN, w seriach określonych przez Emitenta. BESI w ramach zawartej umowy nie gwarantuje objęcia przez siebie ani przez inwestorów całości emisji lub poszczególnych serii obligacji. Jednakże jeżeli Strony zgodnie tak postanowią, ewentualna gwarancja objęcia części lub całości poszczególnej serii obligacji będzie ustalana każdorazowo przed emisją pomiędzy BESI a Spółką w ramach odrębnej umowy na ustalonych w niej warunkach. Umowa została zawarta na czas realizacji usługi, lecz nie dłużej niż na okres do 30 czerwca 2013 r. Intencją Spółki jest restrukturyzacja jej zadłużenia, w kierunku zmniejszenia kosztów jego obsługi i wydłużenia okresu zapadalności.

Intencją stron jest, aby pierwsza seria emisji obligacji miała miejsce w terminie do dnia 31.08.2010r. Jest to kolejna zapowiadana emisja w gronie spółek zajmujących się obrotem wierzytelnościami. Następstwem kryzysu finansowym, jest ciągle utrzymująca się (w pewnych segmentach rynku ciągle rosnąca) duża ilość przterminowanych wierzytelności. Firmy windykacyjne gromadzą kapitały na skup tych wierzytelności z rynku.