Newsy rynkowe

Obligacje elementem finansowania zagospodarowania złóż ropy na Bałtyku

Opublikowano: 27 sierpnia 2014 o 07:44

Należąca do Grupy Lotos B8 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Baltic Spółka komandytowo-akcyjna zawarła umowy Programu Emisji Obligacji Senioralnych oraz Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych z Polskimi Inwestycjami Rozwojowymi (PIR), Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) i Bankiem Pekao S.A. dotyczące finansowania zagospodarowania złoża ropy naftowej B8 na Morzu Bałtyckim.

Na podstawie umowy Programu Emisji Obligacji Senioralnych Spółka Celowa B8 wyemituje obligacje przeznaczone na finansowanie nakładów na zagospodarowanie złoża B8 oraz na finansowanie płatności podatku VAT i bieżącej działalności. Banki BGK i Pekao zobowiązały się objąć obligacje wyemitowane przez Spółkę Celową B8 na warunkach określonych w umowie.

Całkowite nakłady na projekt związany z zagospodarowaniem złoża B8 są szacowane na ok. 1,8 mld zł. Wartość rynkowa wkładu Lotos Petrobaltic wyniesie ok. 800 mln zł. W celu częściowego sfinansowania nakładów na projekt Spółka Celowa B8 ma pozyskać od BGK i Banku Pekao 210 mln USD w ramach Programu Emisji Obligacji Senioralnych, jak również 333 mln zł od PIR w ramach Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych.

Umowa przewiduje również możliwość emitowania przez spółkę celową B8 obligacji przeznaczonych na płatność odsetek oraz na wykup wcześniej wyemitowanych obligacji. PIR zobowiązał się objąć obligacje wyemitowane przez B8 na warunkach określonych w umowie.

Podpisane umowy przewidują, że inwestycja zostanie zrealizowana w formule project finance, przez B8 jako powołaną w tym celu spółkę celową SPV (Special Purpose Vehicle). Lotos Petrobaltic, przeniesie do Spółki Celowej B8 koncesję oraz wniesie aportem platformę wiertniczą. Spółka Celowa B8 przeprowadzi pozostałe prace związane z zagospodarowaniem złoża B8, które obejmą między innymi przebudowę posiadanej platformy na centrum produkcyjne, przygotowanie infrastruktury podwodnej oraz wykonanie przed rozpoczęciem eksploatacji ostatnich dwóch odwiertów zatłaczających.

Dodatkowo na podstawie Programu Emisji Obligacji Senioralnych Spółka Celowa B8 będzie uprawniona do emitowania obligacji przeznaczonych na finansowanie płatności podatku VAT do kwoty 50 mln zł oraz na finansowanie bieżącej działalności po rozpoczęciu produkcji do kwoty 30 mln zł. Natomiast w Umowie Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych przewidziano możliwość emitowania przez Spółkę Celową B8 obligacji przeznaczonych na płatność odsetek od obligacji objętych przez PIR do kwoty 50 mln zł oraz na wykup obligacji objętych przez PIR do kwoty 50 mln zł.

Umowy przewidują wykup obligacji obejmowanych przez banki do 31 grudnia 2021 r. oraz obligacji obejmowanych przez PIR do 31 grudnia 2022 r.