Newsy rynkowe

2C Partners pozyskało kolejne 1,5 mln zł

Opublikowano: 2 września 2014 o 07:44

Spółka zajmująca się rewitalizacją i restrukturyzacją nieruchomości – 2C Partners – podjęła uchwałę o przydziale 15 tys. trzyletnich obligacji serii F o łącznej wartości 1,5 mln zł.

Termin wykupu obligacji przypada na dzień 28 sierpnia 2016 r. Spółka nie podała szczegółowych parametrów emisji. Obligacje serii F nie będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na żadnym rynku zorganizowanym.

Z dwóch poprzednich emisji papierów dłużnych serii D i E firma pozyskała ponad 6,3 mln zł. Wszystkie wcześniejsze serie trafiały do obrotu na alternatywnym rynku. Środki z nich pozyskane przeznaczano na powiększanie portfela nieruchomości.

Spółka 2C Partners istnieje od 2006 roku, a jej podstawowa działalność polega na restrukturyzacji i rewitalizacji nieruchomości mieszkalnych. Spółka inwestuje obecnie w nieruchomości tylko na rynku stołecznym.