Newsy rynkowe

Echo bez problemu uplasowało trzecią serię na 75 mln zł

Opublikowano: 12 września 2014 o 07:40

Firma deweloperska Echo Investment podała, że zapisy na trzecią transzę obligacji dla inwestorów indywidualnych cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów. Seria C wyprzedała się w ciągu tygodnia. Obejmowała papiery dłużne o łącznej wartości nominalnej 75 mln zł.

W efekcie spółka skróciła okres przyjmowania zapisów do 11 września, choć pierwotnie zapisy planowano do 25 września. Oprocentowanie 750 tys. trzyipółletnich obligacji serii C jest oparte o stawkę WIBOR 6-mies. powiększoną o marżę 3,15 proc.

- Bardzo się cieszymy z kolejnej, niezwykle udanej emisji obligacji Echo Investment. Tak szybka sprzedaż to kolejny dowód na ożywienie na rynku inwestycyjnym i zaufanie, jakim obdarzają nas inwestorzy lokujący środki na rynku obligacji – mówi Grzegorz Iwański, dyrektor Działu Finansowania Echo Investment.

W czerwcu i lipcu spółka Echo Investment wyemitowała serie A i B, które rozeszły się równie szybko. W ciągu kilku dni sprzedane zostały papiery o łącznej wartości 75 mln zł (seria A – 50 mln zł, seria B – 25 mln zł).