Newsy rynkowe

Instalexport nie ma na odsetki, chce sprzedać grunt

Opublikowano: 16 września 2014 o 07:30

Firma deweloperska Instalexport podała, że nie jest w stanie przekazać obligatariuszom papierów dłużnych serii A3 należnych im środków z tytułu zakończonego okresu odsetkowego. Zarząd emitenta przeprasza obligatariuszy za zaistniałe opóźnienie i informuje, iż podejmuje wszelkie działania w celu jak najszybszego uregulowania zobowiązań z tytułu odsetek.

Jak podano, zarząd spółki zależnej – Instalexport Inwestycje – będący właścicielem gruntów położonych w Grodzisku Mazowieckim stanowiących zabezpieczenie obligacji serii A3, prowadzi intensywne działania zmierzające do wypełnienia warunków zawartych w umowie przedwstępnej sprzedaży przedmiotowych nieruchomości. Stroną umowy i potencjalnym kupującym jest duży operator powierzchni logistycznych. Wszystko wskazuje na to, że emitent będzie chciał uregulować swoje zobowiązania z wpływów ze sprzedaży działki.

To nie pierwszy raz kiedy Instalexport prosi obligatariuszy o cierpliwość. Pod koniec ubiegłego roku deweloper poprosił swoich obligatariuszy serii P o przesunięcie terminu wykupu na 31 marca 2014 roku. Ostatecznie na początku kwietnia Instalexport wykupił obligacje o wartości nominalnej 11,31 mln zł wraz z należnymi odsetkami.

Środki niezbędne do realizacji tej operacji pochodziły od spółki IMW (dawniej Instalexport Marysin Wawerski), która po zrealizowaniu umów przedwstępnych i części umów rezerwacyjnych sprzedaży mieszkań na realizowanym wieloetapowym projekcie deweloperskim „Przy Lesie” w Warszawie, mogła uruchomić środki niezbędne do spłaty zobowiązań.